Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V
29,850,000 đ29,950,000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
34,050,000 đ33,800,000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000Btu 3 pha FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 36.000Btu 3 pha FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V
34,250,000 đ34,700,000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
36,800,000 đ37,450,000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
45,800,000 đ46,600,000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Điều hòa tủ đứng Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
52,350,000 đ53,450,000 đ

Copyright © 2024. Dieuhoataikho.com.vn. All Rights Reserved - Powered by tdweb.vn